Creatieve ideatie en iteratie tijdens EnoLL Open Living Lab Days in Barcelona

Creatieve ideatie en iteratie tijdens EnoLL Open Living Lab Days in Barcelona

Status

Afgerond

Auteur

Dr. Donagh Horgan senior researcher, & lab lead at the Urban Leisure and Tourism lab, Rotterdam. 

Na een gedenkwaardige bijeenkomst in Turijn vonden dit jaar de Open Living Lab dagen plaats in Barcelona, waar partners uit het Europese netwerk van Living Labs (ENoLL) en daarbuiten samenkwamen. Inholland werd vertegenwoordigd door ENSUT en Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam lab programmamanager Iris Kerst, Donagh Horgan en Mirthe van den Hee, een onderzoeker in ons Creative Business kenniscentrum en labcoach bij het Creative Future Living Lab in Sluisbuurt. Het driedaagse evenement combineerde sessies van lokale en internationale proeftuinen met workshops en volop mogelijkheden om te netwerken en kennis uit te wisselen. i2CAT Foundation’s: Toñi Caro gaf het startschot voor de keynote en herinnerde ons aan de overgangsuitdagingen waar onze samenlevingen voor staan – niet in de laatste plaats op het gebied van mobiliteit en resource management – die allemaal vragen oproepen voor beleidsmakers op het gebied van toerisme. Het was van onschatbare waarde om opnieuw in contact te komen met andere toonaangevende ontwerpdenkers en proeftuin protagonisten, waaronder Isabelle Vandevyvere van onze partners in Artevelde, Gent. Tussen de workshops door deelden we een levendige uitwisseling over het creëren van sociale impact in transdisciplinair hoger onderwijs, en hoe we onze labs kunnen itereren om beter tegemoet te komen aan de huidige behoeften van de maatschappij.

Op de tweede dag verzorgden we onze eigen sessie over het gebruik van co-creatie om naar de volgende fase van je Living Lab te gaan. Dit was het eerste jaar dat we een workshop organiseerden, zodat we onze methoden konden delen met andere labs en praktijkmensen. We ontwierpen de workshop rond de uitdagingen van het ontwikkelen van concepten naar robuuste high-fidelity prototypes in ons lab, en de behoefte aan het beter testen van voorstellen met gemeenschappen en eindgebruikers. Het belangrijkste doel van onze sessie was om de deelnemers te inspireren tot een creatieve discussie om hun proeftuin naar de volgende fase te brengen met ideeën die verder gaan dan hun neus lang is. Tijdens een interactieve negentig minuten durende sessie gebruikten we de Ideation Washing Machine, zoals aangepast van het H2020 SmartCultour project. De methodologie, ontworpen om kansen voor publieksparticipatie en sociale transities te maximaliseren, moedigde deelnemers aan om concepten afkomstig van een van onze proeftuinen in Inholland te itereren en te laten bestaan en na te denken over welke middelen nodig zouden kunnen zijn in een proeftuin 2.0 om ideeën te testen en op te leveren. De workshop werd samengesteld op basis van discussies in onze labs over de behoefte aan een productiehuis, om het testen en prototypen van ideeën over te dragen aan gemeenschappen – die ze kunnen uitbouwen tot duurzame bedrijven. Uit de feedback bleek dat de deelnemers hielden van de dynamiek, van het leren van deze nieuwe ideatietechniek – die ze zowel heerlijk verwarrend als goed gekaderd vonden – en dat ze het zelf gingen gebruiken in hun co-designactiviteiten.

Terwijl de zon onderging op de laatste dag, dansten nieuwe vrienden de nacht in, maar niet te laat om de labbezoeken van zaterdagochtend te missen. Als de enige labs die uitsluitend werken rond duurzaam stedelijk toerisme, waren de inzichten van labs die interventies in de sociale economie en de zorgsector pilootten bijzonder inspirerend. Bij terugkomst zaten onze tassen vol met nieuwe ideeën over hoe we onze proeftuinen kunnen voortzetten en onderzoek en onderwijs beter kunnen verbinden ten behoeve van de samenleving. We zijn meer dan ooit overtuigd van de kracht die toerisme voor het goede kan brengen in steden en dorpen – en van de waarde van de proeftuin als een toegepaste educatieve omgeving voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid en sociale integratie.