De toekomst van cultuurtoerisme in beeld

De toekomst van cultuurtoerisme in beeld

Status

Afgerond wetenschappelijk artikel

Originele titel

Envisioning the futures of cultural tourism

Auteurs

Xavier Matteucci, Ko Koens, Licia Calvi, Simone Moretti 

Het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam is onderdeel van het lectoraat New Urban Tourism. Aan het hoofd van dit lectoraat staat lector Ko Koens. Geregeld zullen er op deze website wetenschappelijke publicaties verschijnen van Ko Koens en collega onderzoekers die bijdragen aan de onderzoekslijn New Urban Tourism. 

In de nasleep van de Covid-19 pandemie is de toekomst van het toerisme een veelbesproken onderwerp zowel in academische als niet-academische kringen met kritici die verschillende perspectieven blootleggen. Het artikel ‘Envisioning the futures of cultural tourism’ levert een bijdrage aan dergelijke debatten en heeft tot doel plausibele toekomstbeelden te schetsen, met name voor het cultureel toerisme. Daartoe bespreken we eerst de trends in cultuurtoerisme en de toekomstscenario’s die in de literatuur beschikbaar zijn. Vervolgens schetsen we drie visies op cultuurtoerisme voor de komende decennia: een utopische, een dystopische en een heterotopische visie. Tot slot concluderen we dat de heterotopische visie de meest genuanceerde interpretatie geeft van de toekomst van cultuurtoerisme en bespreken we de mogelijke vertakkingen van een dergelijke visie.

New Urban Tourism

Binnen New Urban Tourism, onderdeel van de onderzoeksgroep Creative Business, richten we ons op toerisme als integraal onderdeel van de stedelijke omgeving. Toeristen lopen letterlijk tussen de lokale bevolking en maken gebruik van dezelfde faciliteiten. Met andere woorden, ze kunnen niet als een aparte entiteit worden beschouwd. Maar wat is de invloed van deze grote groepen bezoekers op steden en wijken? En kunnen we een manier vinden om toerisme ten goede te laten komen aan de stad? Kunnen we bijvoorbeeld activiteiten zo ontwerpen dat ze nieuwe lokale bedrijvigheid genereren, plaatsen leefbaarder maken en de lokale bevolking trotser op hun buurt maken? Wat kunnen we hierover leren van studies die in andere steden in het buitenland zijn uitgevoerd? Wij hanteren een holistische benadering van toerisme, waarbij we een internationaal denkkader combineren met een lokale aanpak. In onze laboratoriumomgevingen ontwerpen wij in samenwerking met belanghebbenden interventies die ons moeten helpen een beter inzicht te krijgen in de onderliggende processen in grote steden en hun omgeving en deze regio’s uiteindelijk te verbeteren.