Zuidwijk & Slinge: Together. We make it happen!

Zuidwijk & Slinge: Together. We make it happen!

Status

Afgerond

Team

Studenten: Simon van Dongen / Đorđe Barać / Margriet de Jongh /Suwenny Paulina/ Bo Jansen

Leercoach: Wim van Strien

In de maanden maart tot en met mei, hielden studenten in het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam in samenwerking met Rotterdam Make It Happen zich bezig met de volgende vraag: ” Welke innovaties / concepten / ervaringen zouden kunnen helpen om bewoners (uit bepaalde wijken) bij internationale hybride evenementen (online/offline) zoals het Eurovisie Songfestival te betrekken?’’ In deze blogserie geven de vier studentengroepjes een kijkje in hun onderzoeksproces en beantwoorden zij de hoofdvraag voor de wijk waar zij onderzoek hebben gedaan. De serie wordt afgesloten met een blog van lab lead Ko Koens die reflecteert op de verschillende concepten.

Vanuit Rotterdam Make It Happen kregen wij het verzoek om een concept te bedenken om onze doelgroep, de 65-plussers in de wijk Zuidwijk en Slinge, meer te betrekken bij internationale hybride evenementen zoals het Eurovisie Songfestival.   

Allereerst hebben wij online onderzoek gedaan naar de wijk en naar de doelgroep. Hier kwam al wat nuttige informatie naar voren, maar nog niet voldoende om de wensen en de behoeften van onze doelgroep te begrijpen. Om meer te weten te komen over onze doelgroep besloten wij daarom als groep om fysiek naar de wijk te reizen en daar de omgeving en de mensen te observeren. Hier hebben wij rond het middaguur mensen in de wijk op straat kort geïnterviewd. Wij hebben vragen gesteld over het beeld dat de doelgroep heeft van de wijk, wat er zoal wordt georganiseerd in de wijk voor de doelgroep en wat de doelgroep graag zou willen zien gebeuren in de wijk met betrekking tot evenementen.   

Daarnaast hebben wij ook een afspraak gemaakt in het ouderen verzorgingstehuis, Aafje Slinge. Hier mochten wij enkele bewoners kort interviewen over de wijk, en hun wensen en behoeftes.   

Wat vooral naar voren kwam was dat er op het gebied van evenementen en samenkomsten in de wijk weinig gebeurde voor onze doelgroep. De bewoners in de wijk en in Aafje waren het erover eens dat er meer moest en meer kon gebeuren in de wijk op het gebied van evenementen.   

Onze doelgroep is heel hard geraakt door de coronaperiode en de maatregelen die lange tijd hebben gegolden. Zij zijn weinig buiten geweest, hebben weinig contact gehad met andere mensen en willen weer een beetje plezier meemaken.   

Het volgende concept is daarom speciaal ontwikkeld voor 65-plussers die in of in de buurt van verzorgingstehuizen en ouderencomplexen wonen.  

Het internationale evenement wordt naar het ouderencomplex toegehaald door Rotterdam Make It Happen doormiddel van het aanleveren van een programma inclusief activiteiten, een (food)market en toegepaste decoratie wat passend is bij het internationale evenement wat op dat moment in Rotterdam plaats vindt. De 65-plussers worden op dat moment offline getriggerd om deelnemer te zijn van het internationale evenement om daarna dit evenement samen met leeftijdsgenoten online te beleven.  

Door experience marketing toe te passen op ons concept aan de hand van de volgende zes aspecten zal er voor de doelgroep een unieke beleving gecreëerd: 

o   De emoties bij 65-plussers   

o   De ervaringen (verleden en nu) 65-plussers   

o   De zintuigen worden geprikkeld   

o   Verhalen worden gecreëerd   

o   Persoonlijk maken van het concept   

o   Helpen herinneren (marketing voor + na het evenement)  

In mindere mate is experience marketing voor de doelgroep van 65-plussers toe te passen dan dat het is voor de jongere doelgroep. De reden hierachter is dat het actief betrekken van deze oudere doelgroepen vaak tegengehouden wordt door de mindere fysieke toestand waarin een gedeelte van de 65-plussers zich bevindt. Aan de andere kant is er juist goed in te spelen op deze doelgroep omdat iedereen iets gemeen heeft met elkaar. Herinneringen ophalen uit het verleden is door elke onderzochte 65-plusser aangegeven als gewenst. Iedereen heeft een verhaal te vertellen bij een ervaring in het verleden en deze ervaringen willen ze graag met zowel bekende als onbekende mensen delen omdat deze mensen trots zijn op vroeger en de bijpassende ervaringen daarbij.