Posterzine Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam

Posterzine Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam

Hogeschool Inholland heeft er met het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam een plek bij waar wetenschappers, lectoren, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen samenwerken aan vraagstukken.

In de eerste editie van ons posterzine lees je meer over de samenwerking met diverse partners in de stad en over onze plannen ons te vestigen in Rotterdam-Zuid. De posterzine is tevens gedrukt beschikbaar.

2 juni 2021