The future of urban tourism 26 nov '21 - 26 nov '21

The future of urban tourism

Op vrijdag 26 november wordt vanuit het Europese project SmartCulTour het webinar The future of urban tourism gehost.

De dramatische gevolgen van COVID voor het stadstoerisme zijn wereldwijd geregistreerd en het herstelproces van het stadstoerisme is nog steeds aan de gang. Op dit cruciale moment in het post-COVID-herstel wil dit webinar over duurzaam toerisme ingaan op de kwesties rond de economische, ecologische en sociale gevolgen van toerisme voor steden. Er zal worden ingegaan op trends die het stadstoerisme in het verleden hebben gekenmerkt en op trends die dit in de toekomst kunnen beïnvloeden, met inbegrip van de impact van Covid-19. Zal de weg naar herstel voor het stadstoerisme duurzaam en voorspelbaar zijn?

19 november 2021