De Open Living Lab Days in Turijn

De Open Living Lab Days in Turijn

Van 20 tot 23 september 2022 vonden de Open Living Lab Days plaats in Turijn, Italië. Peggy van Schijndel, Manager Kenniscentrum Creative Business en Programma Manager Iris Kerst bezochten deze conferentie en deden een hoop inspiratie op. 

European Network of Living Labs

De Open Living Lab Days worden jaarlijks georganiseerd door het European Network of Living Labs. De conferentie werd dit jaar gehost door de stad Turijn en het Torino City Lab. De focus van het congres lag op vijf thematische tracks, namelijk:

  • Society: onderzoek naar alle “menselijke” aspecten van innovatie in steden via Living Labs.
  • Governance: verkenning van analyses en praktijken voor het besturen van steden en living labs.
  • Groen & duurzaam: analyseren hoe living labs bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering en nieuwe modellen voor duurzame producten & diensten.
  • Transformatie: aanpakken van digitale en groene transformatie, stadsplanning en -ontwikkeling, zero pollution, ook via slimme en opkomende technologieën.
  • Voorbij de stad: innovatie buiten de stadsgrenzen, gericht op landelijke living labs, op opschaling en sector- en grensoverschrijdende samenwerking om (mondiale) uitdagingen op regionaal niveau te ondersteunen.

Tijdens het congres kwamen afgevaardigen van gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven samen om nieuwe ideeën te ontwikkelen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Workshops & Site Visits

Tijdens het driedaagse programma kwamen er interessante workshops voorbij. Elk van de workshops gaven handige tools of handvatten om living labs nog verder te verbeteren.

Zo werd er tijdens de workshop ‘Participation beyond the usual suspects gegeven door de TU Delft ingezoomd op het verbinding maken met partijen of groepen mensen die normaal niet zo snel geneigd zouden zijn om te participeren binnen een living lab. Een ander voorbeeld was de workshop Re-think and unfold- Art as a driver for societal changes, gegeven door Stavanger Kommune en NTNU. In deze workshop kwam naar voren hoe belangrijk het is om gemeenschappelijke waarden te hebben om betekenisvolle verbetenissen aan te gaan binnen living labs.

Op de derde congres dag stonden ‘site visits’ op het programma. Elk van de drie routes lieten zien hoe belangrijk samenwerken is om tot innovatieve oplossing te komen.

Meer weten over het European Living Lab Network? Bekijk de website hier.

6 oktober 2022