Katendrecht: van rosse buurt naar onherkenbare buurt

Katendrecht: van rosse buurt naar onherkenbare buurt

Status

Afgerond

Team

Studenten: Ahmed Alsadik / Zoë Vis / Andrei Sava / Sebastian Neziraj

Leercoach: Christa Wouda

In de maanden maart tot en met mei, hielden studenten in het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam in samenwerking met Rotterdam Make It Happen zich bezig met de volgende vraag: ” Welke innovaties / concepten / ervaringen zouden kunnen helpen om bewoners (uit bepaalde wijken) bij internationale hybride evenementen (online/offline) zoals het Eurovisie Songfestival te betrekken?’’ In deze blogserie geven de vier studentengroepjes een kijkje in hun onderzoeksproces en beantwoorden zij de hoofdvraag voor de wijk waar zij onderzoek hebben gedaan. De serie wordt afgesloten met een blog van lab lead Ko Koens die reflecteert op de verschillende concepten.

Van de rosse buurt en Chinatown naar een bijna onherkenbare wijk. Hoe organiseer je een hybride evenement voor een wijk waar gentrificatie een grote rol speelt en waar de scheiding tussen oude en nieuwe bewoners groeit?

Katendrecht of “De Kaap” zoals de bewoners het noemen, is een wijk met een rijke geschiedenis. Ooit had het het grootste Chinatown van heel Europa en zodra je zei dat je in Katendrecht woonde, ging men ervan uit dat je moeder een hoer was. Sindsdien is er veel veranderd. Oude panden zijn afgebroken en worden vervangen door appartementencomplexen. Die nieuwe gebouwen trekken ook nieuwe bewoners aan.

“Rotterdam Make It Happen” wil onderzoeken of het mogelijk is om bewoners uit wijken als Katendrecht te betrekken bij internationale hybride evenementen (online/offline) zoals het Eurovisie Songfestival. Maar wat willen de mensen zelf?

De mensen in Katendrecht zijn erg open-minded, communicatief en gemakkelijk om mee te praten. Het was dan ook niet moeilijk om mensen te vinden voor een interview. Zij waren enthousiast om hun ervaringen en meningen te vertellen.

Een belangrijk detail is de tweedeling tussen de bewoners die geboren en getogen zijn in Katendrecht en de bewoners die er net zijn komen wonen. Zo maakten sommige bewoners in het begin van de pandemie posters waarop hulp werd aangeboden bij zaken als het halen van boodschappen.
Hoewel dit mooi klinkt, stopten ze het alleen in de brievenbus van een paar specifieke huizen. Maar waarom gebeurde dit? De zoektocht naar antwoorden ging verder. Verhalenhuis Belvédère vindt zijn oorsprong in het jaar 1884 (toen Bellevue geheten). Je kunt gerust zeggen dat zij Katendrecht en haar bewoners goed kennen.

Fenmei Hu is een van de vrijwilligers daar en kon meer inzichten verschaffen. Zij ziet dat de mensen behoefte hebben aan contact en dat de buurt aan het veranderen is. Net als de bewoners noemde ze de gentrificatie. Verhalenhuis Belvédère organiseert verschillende evenementen zoals het brengen van soep naar ouderen of het organiseren van een lunch waar iedereen tegen een kleine vergoeding aan kan deelnemen.

Platform Katendrecht ziet precies dezelfde ontwikkelingen als de bewoners en Fenmei en daarom zijn zij hun organisatie begonnen. Zij waren erg enthousiast toen zij op de hoogte werden gebracht van de plannen van Rotterdam Make It Happen en hun reactie was dan ook de volgende:

Grote evenementen hebben een direct effect op de lokale economie. Ze zouden een grotere maatschappelijke impact kunnen krijgen als ze er een MVO-aspect aan zouden koppelen waarbij groepen mensen uit de stad meer betrokken zouden worden bij de voorbereidingen en de uitvoeringen. MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) is een zelfregulerend bedrijfsmodel dat een bedrijf in staat stelt maatschappelijk verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor zijn stakeholders en voor het grote publiek. Dit helpt bedrijven zich meer bewust te zijn van hun impact op alle onderdelen van de samenleving, waaronder de economische, sociale en milieuaspecten, door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, ook wel bekend als corporate citizenship. Te denken valt aan stageplaatsen en traineeships voor jongeren en mensen met slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt, of het betrekken van lokale partijen zoals bands, orkesten en koren, eventueel in een parallel evenement.
Verder zei ze dat ze denkt dat interactie ook zal werken. In plaats van alleen zenden, ook stimuleren dat mensen zelf initiatief nemen, zoals meedoen aan een spel, dingen delen op sociale media en/of scholen erbij betrekken.

Een belangrijk inzicht is dat het verbinden en betrekken van de bewoners van groot belang is. Katendrecht kent verschillende organisaties die allemaal hun steentje proberen bij te dragen aan dit proces. Verhalenhuis Belvédère, Platform Katendrecht en theater Walhalla zijn drie belangrijke organisaties die in Katendrecht gevestigd zijn. Hun missies overlappen de missie van Rotterdam Make It Happen en daarom wordt geadviseerd om hen te betrekken bij toekomstige hybride evenementen.

Als groep hebben we het volgende concept ontwikkeld: ” Het organiseren van een evenement waar mensen samen kunnen komen, eten, drinken, dansen en met elkaar in contact kunnen komen.”

Om de mensen actief te betrekken is het idee dat de bewoners van Katendrecht, voordat het evenement wordt gehouden, een folder in hun brievenbus krijgen met de vraag of ze mee willen doen aan het maken van een video.
De mensen die in de video’s te zien zullen zijn, beantwoorden een vraag die met het evenement te maken heeft. Voor het Eurovisie Songfestival zou dat kunnen zijn: Wat is je favoriete Songfestivalnummer aller tijden en waarom?

Op de dag van het evenement kunnen de mensen samenkomen in bijvoorbeeld een van de parken. Ze kunnen allerlei verschillende soorten voedsel eten en langs schermen lopen om de eerder opgenomen video’s te bekijken. Het doel hiervan is dat mensen hun buren leren kennen en het kan het makkelijker maken om met elkaar in contact te komen. Een optie zou kunnen zijn om een extra element toe te voegen om de mensen nog meer te betrekken denk aan een lokaal toernooi over de resultaten van de voetbalevenementen, of hen te vragen mee te helpen met het bereiden van het eten.