Nieuwe Werk en Dijkzigt op de kaart

Nieuwe Werk en Dijkzigt op de kaart

Status

Afgerond

Team

Studenten: Sharon Ngu-Nji / Rowena Boelman / Tamara Allen / Mirza Behram / Robin Belder

Leercoach: Christian Mukelenge

In de maanden maart tot en met mei, hielden studenten in het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam in samenwerking met Rotterdam Make It Happen zich bezig met de volgende vraag: ” Welke innovaties / concepten / ervaringen zouden kunnen helpen om bewoners (uit bepaalde wijken) bij internationale hybride evenementen (online/offline) zoals het Eurovisie Songfestival te betrekken?’’ In deze blogserie geven de vier studentengroepjes een kijkje in hun onderzoeksproces en beantwoorden zij de hoofdvraag voor de wijk waar zij onderzoek hebben gedaan. De serie wordt afgesloten met een blog van lab lead Ko Koens die reflecteert op de verschillende concepten.

Welke innovaties/concepten/ervaringen zouden kunnen helpen om bewoners van 15 t/m 25 jaar uit Nieuwe Werk en Dijkzigt bij internationale hybride evenementen (online/offline) zoals het Eurovisie Songfestival te betrekken? Dit is de grote vraag waar Urban City Events acht weken mee bezig is geweest om te beantwoorden. Door middel van de methode Design Thinking is er tijdens de vier climbs onderzoek gedaan en zijn er concepten ontwikkeld. De opdrachtgever die ons dit vraagstuk heeft gegeven is Rotterdam Make It Happen. Make It Happen is de gezamenlijke citymarketing pay-off die eind 2014 is ontstaan uit de samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Rotterdam Partners, Erasmus MC, Rotterdam Topsport en Rotterdam Festivals.  

Design Thinking bestaat uit de volgende 4 climbs; Discover (1 week), Define (2 weken), Develop (1 week) en Deliver (2 weken). In climb 1 werd de opdracht uitgelegd en is er desk- en fieldresearch gedaan. Voor de fieldresearch is Urban City Events naar Nieuwe Werk en Dijkzigt gegaan om de wijken te verkennen, van bijzonderheden werden foto’s gemaakt. Uiteindelijk zijn de bevindingen gepresenteerd aan de samenwerkingspartner tijdens de eerste jam sessie.  

In climb 2 is er gefocust op het framen van het vraagstuk. Er werd opnieuw fieldresearch gedaan, er werden een aantal dingen gevraagd aan de doelgroep zodat de wensen en behoeften achterhaald konden worden. Hieruit zijn drie concepten gekomen, onder andere door theorie te gebruiken. Er is bijvoorbeeld gekeken naar trends en ontwikkelingen maar vooral naar wat een innovatief concept precies betekend. Deze climb duurde 2 weken en een extra zelfstudieweek.  

 De derde climb ging heel snel en duurde slechts een week. Tijdens de tweede jam sessie had de samenwerkingspartner feedback gegeven op de concepten, met deze feedback werden de drie concepten veranderd naar twee concepten en deze werden ook meer in detail uitgewerkt. De twee concepten worden later in dit artikel uitgelegd. Tot slot werden er prototypes gecreëerd van deze concepten. 

In de laatste climb werden de prototypes getest op de doelgroep, elk teamlid had twee of drie mensen uit de doelgroep geïnterviewd. Met de resultaten van de interviews werden de prototypes aangepast en gepresenteerd tijdens de laatste jam sessie aan de opdrachtgever. 

 Het eerste concept is The Happen Club. The Happen Club zal een ontmoetingsplek worden voor 15 tot 25-jarigen waarmee ze betrokken zullen worden bij (internationale) evenementen. De The Happen Club zal een samenwerking zijn tussen Rotterdam Make It Happen en cafés in Nieuwe Werk en Dijkzigt (en andere plekken in het centrum). Aan de hand van The Happen Club is het de bedoeling dat bezoekers de livestreams van evenementen in cafés kunnen kijken. De livestreams van de evenementen kunnen op meerdere grote schermen in het café/restaurant zelf gevolgd worden. In het café/restaurant zal het menu deels of volledig worden aangepast zodat het bij het plaatsvindende evenement past. Tijdens The Happen Club zullen cafés en restaurants een aangepast driegangenmenu aanbieden waarbij bezoekers kunnen kiezen uit verschillende voor-, hoofd- en nagerechten voor een vaste prijs. The Happen Club zal via de Instagram van Rotterdam Make It Happen worden gepromoot.  

De Showcase Map is een evenementen map die op de website van Rotterdam Make It Happen kom te staan. Via de map op de kaart, kan de doelgroep precies zien welke evenementen in de buurt plaatsvinden, wanneer deze evenementen plaats vinden en een korte beschrijving van het evenement. De Showcase Map zal voor zowel grotere als kleinere evenementen gebruikt worden. Op de Showcase Map zal The Happen Club ook te vinden zijn. Om de Showcase Map unieker te maken, is het de bedoeling dat bezoekers van de Showcase Map hun interesses kunnen aanvinken zodat zij evenementen in Rotterdam kunnen vinden die aansluiten bij hun interesses. 

 Met deze concepten hebben wij het vraagstuk van de samenwerkingspartner: Rotterdam Make It Happen opgelost. Uit de interviews die tijdens de Discover en Define fase waren afgelegd, is gebleken dat een probleem van de doelgroep is dat zij graag meer fysieke ontmoetingsplekken in Nieuwe Werk en Dijkzigt terug willen zien. Dit komt ook vooral door de invloed van het coronavirus in de maatschappij. Het concept The Happen Club lost dit probleem op door de doelgroep op verschillende plekken online evenementen samen te laten kijken. Een ander probleem waar zij tegenaan lopen, is dat zij niet weten waar zij alle evenementen die in hun buurt plaatsvinden überhaupt moeten vinden. Door de showcase map zijjn alle evenementen op 1 plek te vinden en kunnen ze met verschillende tools informatie over evenementen vinden die bij hun in de buurt plaatsvinden. Urban City Events is tevreden met het eindresultaat en kijkt met plezier terug op Creative Future.