Participatie in Bospolder-Tussendijken

Participatie in Bospolder-Tussendijken

Auteur

Bo Vuik

Afgelopen semester studeerden er maar liefst vier studenten in het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam af. Communicatie studente Bo Vuik was één van de afstudeerders. In haar onderzoek stond de volgende vraag centraal: ‘’ Met welke communicatiestrategie kan het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam de bewoners van Bospolder-Tussendijken in de toekomst activeren om te gaan participeren in een nieuwe locatie van het living lab?’’

Tijdens haar onderzoek stonden de volgende vier deelvragen centraal:

  • Wat is er in de literatuur bekend over communicatie gericht op het activeren van bewoners om te participeren?
  • Welke communicatiestrategie zet het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam nu in om de bewoners van Rotterdam-Zuid te activeren om te participeren rondom vraagstukken in het lab?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van de bewoners van Bospolder-Tussendijken ten aanzien van participeren?
  • Wat zijn de succesfactoren in de communicatie om de bewoners van Bospolder-Tussendijken te activeren bij soortgelijke initiatieven?

Aan de hand van een literatuurstudie, contentstudie, interviews en enquêtes beantwoorden Bo bovenstaande vragen en maakten zij in de vorm van campagne materialen aanbevelingen voor ons. In ieder geval staat vast dat mocht er ooit een tweede locatie van het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam in Bospolder-Tussendijken komen, kernwaarden als persoonlijk en dichtbij heel belangrijk zijn.