Wijktours door Rotterdam

Wijktours door Rotterdam

Status

Het onderzoek loopt tot en met 2023.

De afgelopen maanden zijn er door Living Lab Rotterdam in een kleine online setting al een tweetal online meetings georganiseerd voor het Europese project SmartCulTour waarin we met collega’s van diverse Rotterdamse instellingen hebben bepaald wat Rotterdams cultureel toerisme omvat en in welke gebieden nog kansen liggen. Uit de meetings is gebleken dat om de ontwikkeling van duurzaam cultureel toerisme op een juiste manier te ondersteunen er het beste kan worden gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Een onderdeel van de wijkgerichte aanpak zijn de wijktours.

Aan de hand van een wijktour, waarbij foto’s en aantekeningen worden gemaakt, worden de unieke culturele en cultuurhistorische kwaliteiten van deelgebieden en specifieke wijken vastgelegd op een kaart. Tegelijkertijd was er tijdens de tours aandacht voor de manier waarop cultureel toerisme zou kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling van de wijk. Uiteindelijk leveren de wijktours een geografische kaart op met veel details maar ook inzicht in het huidige culturele en toeristische systeem. Potentiële doorgroeimogelijkheden en grenzen worden voor ondernemers daarnaast ook inzichtelijk gemaakt.

In de online meetings werd duidelijk dat er onder de Rotterdamse deelnemers de meeste behoeften was om de wijktours te organiseren in de volgende wijken/gebieden:

  • Hoek van Holland
  • Afrikaanderwijk
  • Bospolder-Tussendijken
  • Hoek van Holland
  • Afrikaanderwijk
  • Bospolder-Tussendijken

Tijdens de tours op drie verschillende data in oktober sloot zich een gemengd gezelschap van bewoners, ondernemers, bezoekers en onderzoekers aan. Samen werden parels in de wijk (her)ontdekt en werd besproken welke kansen en uitdagingen er liggen in de wijk. In een vervolgmeeting op 8 november zal samen met beleidsmakers naar de diverse wijkkaarten worden gekeken en zal er ook op basis van o.a. beleidsinformatie worden bekeken voor welke wijk(en) er het beste interventies kunnen worden gecocreeërd.