Een roadmap voor Hoek van Holland & Bospolder-Tussendijken

Een roadmap voor Hoek van Holland & Bospolder-Tussendijken

Status

Lopend

Auteur

In april en mei gingen stakeholders uit Hoek van Holland en Bospolder-Tussendijken aan de slag met een roadmap voor beide wijken. Aan de hand van ideeën en inspiratie uit eerdere sessies gingen stakeholders aan de slag met het concreter maken van een tijdlijn waar interventies gericht op duurzaam cultureel toerisme, een logische plek kregen. De sessies waren voorlopig de laatste grote brainstormsessies in het kader van het Europese project SmartCulTour.

SmartCulTour in Rotterdam

Het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam is een van de zes living labs die deelneemt aan het Europese project SmartCulTour, dat door de Europese commissie wordt gefinancierd in het kader van H2020-programma. Het doel van de living labs is het aanmoedigen van netwerken tussen belanghebbenden uit het toeristische werkveld om zo tot goede praktijken en innovatieve oplossingen voor duurzaam cultureel toerisme te komen, die tegelijkertijd ook kunnen worden uitgewisseld met andere Europese regio’s.

De afgelopen maanden zijn er diverse meetings geweest in Hoek van Holland en Bospolder-Tussendijken. Wijken met een grote potentie om duurzaam cultureel toerisme verder uit te bouwen. Meer weten over de bijeenkomsten? Lees hier het artikel over de Serious Gaming sessies in de wijken.

Hoek van Holland

Op 14 april vond in PLSTK-café de roadmap sessie voor Hoek van Holland plaats. De sessie was een vervolg op de eerdere sessies waar tools als participatory system mapping, house of quality en serious gaming centraal stonden. Doel van de sessie op 14 april was om ideeën te creëren voor de ontwikkeling van Hoek van Holland en tegelijkertijd potentiële ontwikkelingspaden uit te zetten.

Nieuwe ideeën zijn vaak moeilijk te bedenken maar noodzakelijk om tot innovaties te komen. We grijpen vaak terug naar ideeën uit het verleden om daar iets nieuws van te proberen te maken. Deze ideeën zijn echter vaak weinig innovatief. Wilde ideeën kunnen daarentegen wel leiden tot innovaties. Om tot deze wilde ideeën te komen werd tijdens de sessie de ‘ideation washing machine ‘ ingezet. Dit is een tool die die stakeholders helpt om uit of the box te denken en met wilde ideeën te komen. In de wasmachine werden drie elementen gestopt namelijk; de interventies uit de eerdere sessies, elementen die Hoek van Holland maken zoals ze zijn en dingen die de participanten gelukkig maken.

De elementen werden succesvol gemixt en telkens binnen maximaal vijf minuten uitgewerkt. Dit leverde nieuwe ideeën op zoals bijvoorbeeld:

 • Diverse verhalen en belevenissenroutes
 • Natuur en gastro elementen toevoegen aan een hippe camping
 • Boulevard met ballen; een levendige boulevard met activiteiten voor jong en oud
 • Diverse dining concepten zoals; bunkeren in de bunker.

Vervolgens gingen de stakeholders aan de slag met de ‘Design Roadmapping Tool’ deze tool kan helpen om gebieden bewuste keuzes te laten maken door discussie te stimuleren over:

 • Het ontwikkelen van type ervaringen en wat er nog mist voor specifieke groepen
 • Tijdslijn en prioriteren van interventies en ideeën
 • Wie er binnen een gebied, stad mandaat zou moeten hebben.

Door de roadmap op een lange tafel ook daadwerkelijk neer te leggen kwamen de stakeholders uit op mooie tijdlijnen. Als vervolg op deze sessie zullen de onderzoekers betrokken bij SmartCulTour met een actierapport komen waar diverse participanten op kunnen voortborduren om zo duurzaam cultureel toerisme in Hoek van Holland verder te bestendigen.

Bospolder-Tussendijken

Op 18 mei vond in de Fruitvis de roadmap sessie in Bospolder-Tussendijken plaats. De sessie had dezelfde opzet als de roadmap sessie in Hoek van Holland. Uiteraard sloten er dit keer stakeholders uit Bospolder-Tussendijken aan.

Uit de ‘ideation washing machine’ kwamen ook tijdens deze sessie weer interessante ideeën naar voren zoals bijvoorbeeld:

 • Reis door de wijk – ontdek de wereld d.m.v. de diversiteit in BoTu
 • Best Brewed Beverage Festival – brouw of drink heerlijke drankjes (alcoholisch en non-alcoholisch)
 • BoTu: Bo-Toons – Speciale draagborden om nieuwe looplijnen over het water te maken
 • International Electric BBQ Event – rond rijdend electrisch BBQ evenement.

Wat opvalt aan alle ideeën is dat deze veelal met eten en drinken te maken hebben of het vieren van de culturele diversiteit van de wijk. Deze interventies zijn allemaal redelijk kleinschalig maar passen des te beter bij de wijk, waar veel kleine ondernemers werken en waar veel ideeën uit de wijk zelf komen.

Het tweede gedeelte van de sessie ontstond wederom uit het toepassen van de ‘Design Roadmapping Tool’. De drie tijdslijnen die werden uitgezet begonnen allen met een makkelijk te organiseren evenement (b.v. coffee crawl), om vervolgens uit te bouwen tot grotere interventies die meer structurele gelden en/of infrastructuur vereisen. De invulling qua verantwoordelijkheden en mandaten verschilde per groep.

In de loop van de komende maanden zal samen met partners worden gekeken welk van de interventies verder in de wijken kunnen worden uitgewerkt.