Status

Lopend

Auteur

Van 1 t/m 3 juni kreeg het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam internationaal bezoek! Afgevaardigden van de living labs uit Split en Vicenza bezochten onze stad in het kader van het Europese project SmartCulTour. Binnen SmartCultour staat de duurzame ontwikkeling van cultureel toerisme centraal. Deze ontwikkeling vindt plaats in totaal zes Europese living labs en het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam is daar één van.

Uitwisseling

De uitwisseling van kennis en ervaringen vindt plaats tussen de living labs in Rotterdam, Split en Vicenza. Tussen 11 en 13 mei bezochten de programma manager van het living lab Iris en Joël Ferdinandus van Rotterdam Partners de regio en de stad Split. Benieuwd naar hun bezoek? Lees dan hier meer over hun ervaringen. Tijdens elk van de bezoeken wordt een ander thema rakend aan cultureel toerisme centraal gesteld. In Rotterdam stond placemaking, monitoring en benchmarking centraal. De living lab managers en andere afgevaardigden voerden rondom deze thema’s een opdracht uit en voerden uiteraard diverse discussies.

Naar de kust!

Op donderdag 2 juni stond er een volle dag op de planning. Allereerst werd een bezoek gebracht aan het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam, gevestigd in Rotterdam Zuid. De labmanagers en stakeholders bezochten de verschillende labruimtes en kregen de kans om vragen te stellen over het reilen en zeilen van het lab. Vervolgens werd de buurt geïntroduceerd aan de hand van de place exploration & sense making map van collega Roos Gerritsma. Aan de hand van deze map krijgen gebruikers die niet veel achtergrondinformatie hebben over een gebied een beter beeld. Aan de hand van vragen die de zintuigen prikkelen en diverse opdrachten kunnen gebruikers een beeld vormen en zelfs aanbevelingen doen over wat er in een wijk of gebied zou moeten veranderen om een beweging op gang te krijgen.

Na een ochtend in Rotterdam Zuid trokken de deelnemers met de gloednieuwe Hoekse metrolijn naar Hoek van Holland. Hoek van Holland is een van de gebieden waar het Rotterdamse lab zich gedurende SmartCulTour op focust. Dit kustgebied ligt 32 km van het centrum van Rotterdam verwijderd maar is echter wel een onderdeel van de gemeente. Na een heerlijke Hollandse lunch kregen de deelnemers een korte introductie over het gebied en het lopende onderzoek door lector Ko Koens, onderzoeker Annemarie van Klaveren en social designer Siobhan Burger. Ook in Hoek van Holland werd aan de hand van de place exploration & sense making map een beter beeld geschetst over welke uitdagingen er in dit gebied nog zijn en manieren voorgesteld om op een creatieve en kwalitatieve bezoekers en bezoek aan dit gebied te monitoren.

Groen & Creativiteit in Bospolder-Tussendijken

Op vrijdag 3 juni start de dag in een compleet andere wijk van Rotterdam, namelijk Bospolder-Tussendijken. Dit is ook één van de gebieden waar het Rotterdamse lab zich in het kader van SmartCulTour op heeft gericht. Joël Ferdinandus gaf als inwoner van de wijk een uitgebreide tour door de wijk die grenst aan de wijk Historisch Delfshaven die al veel bezoekers trekt. De deelnemers zagen tijdens de tour dat BoTu een hoop te bieden heeft: divers cultureel aanbod, eten en drinken afkomstig uit honderd verschillende landen, groen én bedrijvigheid. Na de tour bespraken de deelnemers de uitdagingen uit de wijk en hoe dit gebied meer culturele toeristen in de toekomst kan gaan trekken.

Waardevolle kennis

De uitwisseling heeft voor veel nieuwe inzichten gezorgd op het gebied van cultureel toerisme, bezoekersmanagement, citymarketing en hospitality. Deze inzichten worden meegenomen in de projecten en samenwerkingen die het Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam heeft lopen.