Status

Actief onderzoek

Team

Ko Koens / Donagh Horgan / Iris Kerst

Urban Leisure & Tourism Lab Rotterdam doet in opdracht van gemeente Rotterdam onderzoek naar methoden die helpen de nieuwe visie van de stad op toerisme te realiseren.  Vanuit deze visie wordt de waarde van toerisme niet voornamelijk in de economische bijdrage uitgedrukt, maar is toerisme een manier om stad te helpen verduurzamen en de leefbaarheid te vergroten, zowel voor bewoners als voor bezoekers.

Duurzaam stedelijk toerisme
“Het positieve effect van vrijetijdsbesteding en toerisme op een gebied zit hem al lang niet meer alleen in cijfers, zoals aantal bezoekers en bestedingen, wat zijn de topattracties en hoeveel zakelijke bezoeken zijn er geweest? Het sec kijken naar de economische winst van vrijetijdsbesteding en toerisme is een ouderwetse en te smalle blik”, vindt Ko Koens. Hij is lector New Urban Tourism bij Hogeschool Inholland en ziet toerisme breder als duurzame vrijetijdsontwikkeling waar gebruikers – inwoners van de stad en toeristen – iets toevoegen aan een plek.

Living lab 
Het onderzoek van Ko Koens vindt plaats in ons lab, intiatief van Hogeschool Inholland. Ons living lab is een plek waar onderzoekers, studenten en werkveldpartners samenwerken aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. De samenwerking met de gemeente Rotterdam bestaat uit twee onderdelen die het lab onderzoekt:

Monitor toerisme: zachtere factoren meten van toerisme en vrijetijdsbesteding 
Doel van de monitor toerisme is om indicatoren en meetwijzen te vinden voor het meten van impact en ‘succes’ van toerisme op een wijze die aansluit bij de visie van de gemeente Rotterdam.’ In deze monitor zullen we ons naast de economische aspecten juist ook richten op de kwalitatieve ‘zachtere’ aspecten van toerisme. Per aspect/handelingsperspectief worden er onderzoeksvragen gesteld.

Een aantal voorbeelden:

  • Identiteit: gastvrije stad, nu en in de toekomst
  • Leefbaarheid: goede balans tussen rust en reuring
  • Duurzaamheid: groene innovaties in de etalage
  • Lokale economie: ruimte voor authentieke plekken

Benchmark: hoe serieus nemen we toerisme als mogelijkheid om de stad te verbeteren? 
Binnen de benchmark staat de gedachte centraal om ervaringen te vergelijken over het omgaan met toerismedruk en manieren om toerisme te gebruiken voor verbetering van de kwaliteit van de stad.

Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen Rotterdam en verschillende steden in Europa. De focus ligt op hoe met toerisme wordt omgegaan (beleid en governance; hoe wordt duurzaam toerisme gefaciliteerd en wat voor middelen worden ingezet om overlast te voorkomen) en hoe de mogelijkheid kan worden geboden aan belanghebbenden om hun verantwoordelijkheid te nemen voor ontwikkeling van toeristische systeem. Van deze (best) practices kan Rotterdam als stad leren en het kan helpen beter inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van toerismebeleid.

Zowel de monitor als de benchmark zullen bijdragen aan een nieuwe kijk op toerisme die bijdraagt aan de leefbaarheid van de stad. In april en mei gaan de onderzoekers de wijken Oude Noorden, Afrikaanderwijk, Delfshaven en Charlois in voor empirisch onderzoek met bewoners. In juli zal het lab haar onderzoeksresultaten presenteren.